Styret

Menighetsbarnehagen i Trøgstad AS eies og driftes av et styre.

Styrets representanter: 

Rita Østbye - Leder

Reidar Strand - styremedlem

Vidar Sørby - styremedlem

Terje Østby - styremedlem

Maiken Solheim - ansattrepresentant

Elisabeth Danielsen - vara ansattrepresentant